Aquest és el segon curs que el CEIP Francesc d'Albranca forma part del PROGRAMA DE MILLORA I TRANSFORMACIÓ de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres (Conselleria d'Educació i Formació Professional).

El propòsit del programa és acompanyar els centres en el camí del canvi, facilitant unes eines i un mètode de treball que permeti autogestionar-se en la millora i transformació de manera progressiva i sostenible en el temps.