Pretenem aquí aglutinar els antics projectes d'Hort i Xarxa de Centres Cooperants. Ens interessa enfocar la mirada cap al caràcter ecològic del nostre hort escolar, relancionat-ho amb l'experimentació. Llavors pel canvi és un intent de dissenyar activitats globalitzades que tenguin en compte l'Educació per al desenvolupament. Aquest curs, juntament amb la resta d'escoles de la Xarxa de Menorca i de Nicaragua abordarem el tema dels REFUGIATS.

 

Aquesta és una proposta que ha de veure els seus fruits en la convivència. Tenim la intenció de treballar junts per al benestar de l'escola, per açò volem potenciar un clima de confiança, amistat i respecte mutu. Valorar la diversitat i posar en pràctica activitats per millorar les relacions entre tots. Els alumnes, els mestres, les famílies i la comunitat en general tenim un compromís en aquest camp.

Tot i que la Conselleria no dóna continüitat al Pla Plurilingüe, l'escola segueix l'estel de la feina feta fins ara perquè les tres llengües (català, castellà i anglès) hi siguin ben presents i es treballin des d'un enfocament comunicatiu.

Es treballaran matèries no lingüístiques en anglès (com l'experimentació als ambients) i en castellà (com la música o un ambient matemàtic). Seguim comptant amb l'ajuda d'un auxiliar de conversa en anglès, en Patrick Holmes.