Els ambients són espais, on oferim propostes de joc i aprenentatge, amb materials variats i estructurats, perquè els fillets i filletes en grups heterogenis d’edat, puguin construir els seus propis coneixements a partir de l'exploració, l’experimentació, la interpretació, el treball cooperatiu, la construcció i la socioconstrucció.


Un ambient integra diferents coneixements, és multidisciplinar i es caracteritza perquè:

 •  Contempla diferents propostes alhora amb un mateix fil conductor.
 •  El paper de l’alumne/a és 100% actiu
 •  El de l’adult és el d’acompanyant, mediador, facilitador...

Per què volem treballar per ambients?

 • Perquè la majoria d’experts en educació recolzen aquest enfocament com a molt adequat per als alumnes del segle XXI.
 • Per ampliar i enriquir les dinàmiques de relació.
 • Per ajudar els alumnes a ser més autònoms, creatius i amb decisions pròpies i variades.
 • Perquè els fillets aprenguin a planificar, fer i revisar el seu procés d’aprenentatge.
 • Per respectar millor el ritme d’aprenentatge de cada fillet.
 • Per engrescar i motivar més els alumnes
 • Etc, etc.
 •