Pretenem aquí aglutinar els antics projectes d'Hort i Xarxa de Centres Cooperants. Ens interessa enfocar la mirada cap al caràcter ecològic del nostre hort escolar, relancionat-ho amb l'experimentació. Llavors pel canvi és un intent de dissenyar activitats globalitzades que tenguin en compte l'Educació per al desenvolupament. Aquest curs, juntament amb la resta d'escoles de la Xarxa de Menorca i de Nicaragua abordarem el tema dels REFUGIATS.