Aquesta és una proposta que ha de veure els seus fruits en la convivència. Tenim la intenció de treballar junts per al benestar de l'escola, per açò volem potenciar un clima de confiança, amistat i respecte mutu. Valorar la diversitat i posar en pràctica activitats per millorar les relacions entre tots. Els alumnes, els mestres, les famílies i la comunitat en general tenim un compromís en aquest camp.