Tot i que la Conselleria no dóna continüitat al Pla Plurilingüe, l'escola segueix l'estel de la feina feta fins ara perquè les tres llengües (català, castellà i anglès) hi siguin ben presents i es treballin des d'un enfocament comunicatiu.

Es treballaran matèries no lingüístiques en anglès (com l'experimentació als ambients) i en castellà (com la música o un ambient matemàtic). Seguim comptant amb l'ajuda d'un auxiliar de conversa en anglès, en Patrick Holmes.