Els ambients són espais, on oferim propostes de joc i aprenentatge, amb materials variats i estructurats, perquè els fillets i filletes en grups heterogenis d’edat, puguin construir els seus propis coneixements a partir de l'exploració, l’experimentació, la interpretació, el treball cooperatiu, la construcció i la socioconstrucció.


Un ambient integra diferents coneixements, és multidisciplinar i es caracteritza perquè:

  •  Contempla diferents propostes alhora amb un mateix fil conductor.
  •  El paper de l’alumne/a és 100% actiu
  •  El de l’adult és el d’acompanyant, mediador, facilitador...

 

Per què volem treballar per ambients?

  • Perquè la majoria d’experts en educació recolzen aquest enfocament com a molt adequat per als alumnes del segle XXI.
  • Per ampliar i enriquir les dinàmiques de relació.
  • Per ajudar els alumnes a ser més autònoms, creatius i amb decisions pròpies i variades.
  • Perquè els fillets aprenguin a planificar, fer i revisar el seu procés d’aprenentatge.
  • Per respectar millor el ritme d’aprenentatge de cada fillet.
  • Per engrescar i motivar més els alumnes
  • Etc, etc.