Pretenem aquí aglutinar els antics projectes d'Hort i Xarxa de Centres Cooperants. Ens interessa enfocar la mirada cap al caràcter ecològic del nostre hort escolar, relancionat-ho amb l'experimentació. Llavors pel canvi és un intent de dissenyar activitats globalitzades que tenguin en compte l'Educació per al desenvolupament. Aquest curs, juntament amb la resta d'escoles de la Xarxa de Menorca i de Nicaragua abordarem el tema dels REFUGIATS.

 

Aquesta és una proposta que ha de veure els seus fruits en la convivència. Tenim la intenció de treballar junts per al benestar de l'escola, per açò volem potenciar un clima de confiança, amistat i respecte mutu. Valorar la diversitat i posar en pràctica activitats per millorar les relacions entre tots. Els alumnes, els mestres, les famílies i la comunitat en general tenim un compromís en aquest camp.

Els ambients són espais, on oferim propostes de joc i aprenentatge, amb materials variats i estructurats, perquè els fillets i filletes en grups heterogenis d’edat, puguin construir els seus propis coneixements a partir de l'exploració, l’experimentació, la interpretació, el treball cooperatiu, la construcció i la socioconstrucció.


Un ambient integra diferents coneixements, és multidisciplinar i es caracteritza perquè:

  •  Contempla diferents propostes alhora amb un mateix fil conductor.
  •  El paper de l’alumne/a és 100% actiu
  •  El de l’adult és el d’acompanyant, mediador, facilitador...

 

Per què volem treballar per ambients?

  • Perquè la majoria d’experts en educació recolzen aquest enfocament com a molt adequat per als alumnes del segle XXI.
  • Per ampliar i enriquir les dinàmiques de relació.
  • Per ajudar els alumnes a ser més autònoms, creatius i amb decisions pròpies i variades.
  • Perquè els fillets aprenguin a planificar, fer i revisar el seu procés d’aprenentatge.
  • Per respectar millor el ritme d’aprenentatge de cada fillet.
  • Per engrescar i motivar més els alumnes
  • Etc, etc.

Tot i que la Conselleria no dóna continüitat al Pla Plurilingüe, l'escola segueix l'estel de la feina feta fins ara perquè les tres llengües (català, castellà i anglès) hi siguin ben presents i es treballin des d'un enfocament comunicatiu.

Es treballaran matèries no lingüístiques en anglès (com l'experimentació als ambients) i en castellà (com la música o un ambient matemàtic). Seguim comptant amb l'ajuda d'un auxiliar de conversa en anglès, en Patrick Holmes.