ATENCIÓ! MATRÍCULA CURS 2015/2016

PROCÉS D'ADMISSIÓ D'ALUMNES A CENTRES EDUCATIUS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS

Calendari d'inscripció de l'alumnat (EI-3 anys) per al curs 2015/2016:

Les inscripcions  es faran entre els dies 11 a 21 de maig, ambdós inclosos.

Horari:

  • dimarts: de les 15:30 a les 16:30h.
  • dimecres: de les 13:30 a les 14:30h.
  • divendres: de les 12:30 a les 13:30h.

Documentació necessària:

  • Imprès de sol·licitud
  • Còpia del passaport (estrangers)
  • Còpia de la targeta sanitària.
  • Còpia del DNI del pare i de la mare.
  • Dues fotografies mida carnet.
  • Còpia del llibre de família