El col·legi públic d'Educació Infantil i Primària Francesc d'Albranca és un centre d'una sola línia: compta, idò, amb tres grups-classe d'infantil i sis grups-classe de primària.

 

 


Per tant, els alumnes que hi vénen tenen edats compreses entre els 3 i els 12 anys. Es troba al poble des Migjorn Gran, municipi situat al centre-sud de l'illa de Menorca. El centre educatiu és al camí de sa Malagarba (camí de Binigaus), a la perifèria del perímetre urbà de la localitat. El recinte escolar està envoltat de camp per tres dels quatre costats (lloc de Binicudrell Nou). La part davantera dóna al carrer que puja des de l'avinguda Binicudrell i continua cap al cementeri i la zona des Mestall.


De just davant de l'edifici comencen dos carrers, paral·lels: Avinguda David Russell i Carrer de s'Era, els quals acaben a l'Avinguda de la Mar. Ben davant de l'Escola Albranca hi ha situada l'Escoleta Infantil Xibit, centre que acull infants de 0 a 3 anys, és a dir, el primer cicle d'educació infantil.

 

 

 

A finals del decenni de 1980 el Ministeri d'Educació i Ciència (MEC) va construir un nou edifici amb la següent dotació: quatre aules, sala de pretecnologia, laboratori (sis espais grans), biblioteca i sala de mestres (petits), més menjador i cuina. El nou centre es va inaugurar a principis de l'any 1989.

 

Però hi havia un problema: no hi cabien els 10 grups classe amb què aleshores comptava el col·legi públic (vuit d'EGB i dos d'Infantil). Per tant, abans del trasllat, es van haver de construir sis aules suplementàries a la planta baixa: més petites, ja que s'ubicaven part davall les quatre aules grans de la 1a. planta. Per aquest motiu les 6 aules de la planta baixa són més petites que les 4 de la planta primera.

Posteriorment, a imitació de les 4 aules de dalt, es van obrir portes interiors entre les aules d'infantil, per poder connectar entre elles sense sortir al passadís. Finalment, per tal de tenir una aula gran per al grup de tres anys, amb els serveis dins, es va tirar la paret mitgera de dues d'elles. 

Així, actualment, a costa de convertir els espais primigenis de pretecnologia i laboratori en dues aules ordinàries, coincidint amb l'extinció de l'EGB i amb l'adscripció del nostre centre a l'institut d'ensenyament secundari JM Guàrdia d'Alaior, els principals problemes d’espai estan resolts.

La distribució d'espais i funcions és aquesta: a la primera planta, les sis aules de primària, la biblioteca i l'aula d'informàtica (originàriament la sala de mestres); a la planta baixa, la doble aula de 4t d'Infantil, tres aules interconnectades per als altres dos grups d'educació infantil: una per a cada curs i la d'enmig compartida en qualitat d'aula de racons; la sisena de les aules petites és l'aula de llengua anglesa; i l'espai que sobre els plànols era el menjador és l'aula de música; finalment, el que es va dissenyar com la cuina del centre és avui (després d'haver estat successivament destinat a espai de psicomotricitat i cedit dos anys escolars a l'escoleta Xibit) la sala de mestres.

El darrer gran espai construït al centre (primera meitat del decenni de 2000) és la sala polivalent, aixecada a la part posterior de l'edifici principal. Aquesta instal·lació, a més de tres vestidors, despatx de la mestra d'educació física i magatzem, comprèn dos espais comuns: sala d'educació física i sala de psicomotricitat, separats per una porta corredera, que els fa susceptibles d'esdevenir un espai molt ampli quan les eventuals especials necessitats així ho demanen.

Quant a zones d'esbarjo, hi ha unes quantes zones diferenciades: els patis d'Educació Infantil, situats a banda i banda de l'entrada a l'escola; els dos patis d'Educació Primària, d'extensió considerable; i la pista descoberta. 

Benvolgudes famílies, hem creat aquest espai web per apropar la nostra escola a tots voltros. Esperem que la visiteu i disfruteu de les experiències dels vostres fills i filles.