"Educar és cosa de tots", aquesta és una de les frases que tenim clara a l'escola i que ens insipira a obrir les portes del centre perquè hi entri la vida. sortir i entrardonar i rebre, sembrar i recollir, aprendre i compartir, viure i conviure...són processos implícits en la xarxa de relacions que volem teixir a l'escola des Migjorn Gran. 

Som una escola que li agrada estar en contínua interacció amb el medi i que cerca la presència i la participació de la comunitat educativa i l'èxit de tot l'alumnat. 

En aquesta línia van encaminades algunes activitats que es tenyeixen d'un esperit de col·laboració entre l'escola i el poble.