Projecte educatiu

El nostre PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE s'inspira en una metodologia activa, participativa, amb aprenentatges significatius, afavoridora de l'atenció a la diversitat; per açò el nostre projecte pedagògic vol girar al voltant de les intel·ligències múltiples i de la integració d les capacitats i les competències bàsiques en el desplegament del currículum.

Els ambients, els projectes de treball, les activitats d'experimentació, petites investigacions, les conferències per treballar l'expressió oral, els grups interactius..., són estratègies molt útils per anar seguint aquesta línia metodològica; una manera de fer que aposta pel treball cooperatiu, l'atenció a la diversitat i l'enfocament glogalitzat.

Els ambients

Els ambients són espais, on oferim propostes de joc i aprenentatge, amb materials variats i estructurats, perquè els fillets i filletes en grups heterogenis d’edat, puguin construir els seus propis coneixements a partir de l'exploració, l’experimentació, la interpretació, el treball cooperatiu, la construcció i la socioconstrucció.


Un ambient integra diferents coneixements, és multidisciplinar i es caracteritza perquè:

  •  Contempla diferents propostes alhora amb un mateix fil conductor.
  •  El paper de l’alumne/a és 100% actiu
  •  El de l’adult és el d’acompanyant, mediador, facilitador...

 

Per què volem treballar per ambients?

  • Perquè la majoria d’experts en educació recolzen aquest enfocament com a molt adequat per als alumnes del segle XXI.
  • Per ampliar i enriquir les dinàmiques de relació.
  • Per ajudar els alumnes a ser més autònoms, creatius i amb decisions pròpies i variades.
  • Perquè els fillets aprenguin a planificar, fer i revisar el seu procés d’aprenentatge.
  • Per respectar millor el ritme d’aprenentatge de cada fillet.
  • Per engrescar i motivar més els alumnes
  • Etc, etc.

PROJECTE "LLAVORS PEL CANVI"

Pretenem aquí aglutinar els antics projectes d'Hort i Xarxa de Centres Cooperants. Ens interessa enfocar la mirada cap al caràcter ecològic del nostre hort escolar, relancionat-ho amb l'experimentació. Llavors pel canvi és un intent de dissenyar activitats globalitzades que tenguin en compte l'Educació per al desenvolupament. Aquest curs, juntament amb la resta d'escoles de la Xarxa de Menorca i de Nicaragua abordarem el tema dels REFUGIATS.

 

Projecte "Entre tots feim el món"

Aquesta és una proposta que ha de veure els seus fruits en la convivència. Tenim la intenció de treballar junts per al benestar de l'escola, per açò volem potenciar un clima de confiança, amistat i respecte mutu. Valorar la diversitat i posar en pràctica activitats per millorar les relacions entre tots. Els alumnes, els mestres, les famílies i la comunitat en general tenim un compromís en aquest camp.

ESCOLA PLURILINGÜE

Tot i que la Conselleria no dóna continüitat al Pla Plurilingüe, l'escola segueix l'estel de la feina feta fins ara perquè les tres llengües (català, castellà i anglès) hi siguin ben presents i es treballin des d'un enfocament comunicatiu.

Es treballaran matèries no lingüístiques en anglès (com l'experimentació als ambients) i en castellà (com la música o un ambient matemàtic). Seguim comptant amb l'ajuda d'un auxiliar de conversa en anglès, en Patrick Holmes.